Τομέας υπερήχων/triplex

φορητός υπέρηχος 1 φορητός υπέρηχος 2 φορητός υπέρηχος 3

♥ Triplex καρδιάς

triplex 1 triplex 2

♥ Υπέρηχος άνω κοιλίας

   • Ήπαρ
   • Χοληδόχος κύστη
   • Πάγκρεας
   • Νεφροί
   • Σπλήνας
   • Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος
   • Έντερο
   • Τοιχώματα της κοιλίας

υπέρηχος 1 υπέρηχος 2 υπέρηχος 3

♥ Υπέρηχος κάτω κοιλίας

   • Ουροδόχος κύστη
   • Μήτρα
   • Ωοθήκες
   • Σάλπιγγες
   • Προστάτης

υπέρηχος 4 υπέρηχος 5 υπέρηχος 6

♥ Υπέρηχος μαστού

φορητός υπέρηχος 4 φορητός υπέρηχος 5 φορητός υπέρηχος 6

♥ Υπέρηχος θυρεοειδούς

υπέρηχος κατ' οίκον 1 υπέρηχος κατ' οίκον 2 υπέρηχος κατ' οίκον 3

♥ Triplex αγγείων

   • Καρωτίδες
   • Φλέβες και αρτηρίες άνω και κάτω άκρων

triplex 3 triplex 4