Χορήγηση ορών

Καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός παρουσιάζει απώλειες ύδατος περίπου 2-2,5 λίτρα.

Το νερό βρίσκεται στο ανθρώπινο σώμα σε αναλογία 75% περίπου. Μέσω του νερού οι διάφορες διαλυόμενες ουσίες μεταφέρονται προς τα κύτταρα του σώματος και από αυτά οι διάφορες τοξικές ουσίες του μεταβολισμού προς τα όργανα απεκκρίσεως. Μέσω του νερού επίσης, γίνεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός μας.

Η έλλειψη νερού στον ανθρώπινο οργανισμό έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση μιας σειράς μηχανισμών που οδηγούν στο αίσθημα της δίψας, αλλά και στην οικονομία του υπάρχοντος. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα αυτή η κατάσταση της αφυδάτωσης μπορεί να απειλήσει ακόμη και την ζωή του ανθρώπου.

Σε μια τέτοια περίπτωση είναι αναγκαία η άμεση χορήγηση ορού ώστε να αποκατασταθούν τα υγρά του σώματος. Αυτό μπορεί να γίνει στο σπίτι χωρίς να μετακινηθεί κάποιος στο νοσοκομείο. Ο οικογενειακός ιατρός αφού ελέγξει την κλινική εικόνα, ίσως ζητήσει κάποιες αιματολογικές εξετάσεις που μπορούν να εκτελεσθούν άμεσα από το νοσηλευτικό προσωπικό της Care at home και κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρό να δοθούν οδηγίες για την ενδοφλέβια χορήγηση ορού.