Τομέας εργαστηριακών εξετάσεων

♥ Πλήρεις αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις

microbiology-photo

 

♥ Καλλιέργειες

blood-bottles

 

♥ Άμεση λήψη αποτελεσμάτων εντός λίγων λεπτών σε:

arterial-blood-gases

 

   • Κάλιο/Νάτριο/Χλώριο
   • Σάκχαρο/Χοληστερόλη/Τριγλυκερίδια/Γαλακτικό
   • Ουρία/Κρεατινίνη/CK/CRP

piccolo piccolo_operation01 piccolo_operation02 piccolo_operation03

Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς και υψηλής τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα προς εξυπηρέτηση των συνεργατών μας ιατρών και των ασθενών τους ώστε να έχουν άμεσα αποτελέσματα σημαντικών εξετάσεων κατ' οίκον. 

 

   • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

a1c-now-meter a1c-now-overview 

 

   • Σάκχαρο/Χοληστερόλη/Τριγλυκερίδια/Γαλακτικό

accutrend-plus-01 accutrend-plus-02 accutrend-plus-03