Μέτρηση ζωτικών σημείων

Η μέτρηση ζωτικών σημείων είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για ασθενείς με χρόνια προβλήματα που χρειάζονται τακτική παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται καθημερινά στα πλαίσια χορήγησης ορού ή ενδοφλέβιας αντιβίωσης σε κάποιον ασθενή ώστε να ενημερώνεται ο οικογενειακός ή θεράπων ιατρός για την πορεία εξέλιξης της υγείας του ασθενούς του.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος, της αρτηριακής πίεσης, του σφυγμού και του οξυγόνου και καταγραφή στον φάκελο νοσηλείας καθώς και ηλεκτρονική καταχώρηση για συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς.