Αίτηση εργασίας

Εάν θέλετε να εργαστείτε με την ομάδα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

 

Επώνυμο:

Όνομα:
Ηλικία:
Διεύθυνση:
Τ.Κ., Πόλη
Τηλέφωνο:
Κινητό:

Email:

Ειδικότητα:

 

 

Νοσηλευτής

Εκπαίδευση  (Μόνο ΤΕΙ ή ΑΕΙ):
  Τεχνολόγος
Ειδικότητα Τεχνολόγου:
  Άλλη Ειδικότητα
Περιγραφή Ειδικότητας:
Προυπηρεσία:
Τωρινή θέση εργασίας:
Περιοχές της Αττικής που επιθυμείτε να εργαστείτε:
Άλλα προσόντα:
Ξένες γλώσσες:
Σεμινάρια:
 
  Απαραίτητη η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου!