Δείτε παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα πορείας κατακλίσεων

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Το άρθρο περιέχει αποκρουστικές εικόνες)


Εναλλακτικά δείτε εδώ άλλες περιπτώσεις κατακλίσεων

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-042a bedridden-coccyx-042b bedridden-coccyx-042c bedridden-coccyx-042d bedridden-coccyx-042e

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-018a bedridden-coccyx-018b bedridden-coccyx-018c bedridden-coccyx-018d

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-016a bedridden-coccyx-016b bedridden-coccyx-016c bedridden-coccyx-016d bedridden-coccyx-016h bedridden-coccyx-016e bedridden-coccyx-016f bedridden-coccyx-016g bedridden-coccyx-016i bedridden-coccyx-016j

 

Περιοχή αριστερού ισχίου

bedridden-hip-015b bedridden-hip-015c

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-017a bedridden-coccyx-017b bedridden-coccyx-017c bedridden-coccyx-017d bedridden-coccyx-017e bedridden-coccyx-017f bedridden-coccyx-017g bedridden-coccyx-017h

 

Περιοχή πλάτης

bedridden-back-013a bedridden-back-013b bedridden-back-013c bedridden-back-013d

 

Δεξιός γλουτός

bedridden-buttock-014a bedridden-buttock-014b bedridden-buttock-014c bedridden-buttock-014d bedridden-buttock-014e 

 

Κόκκυγας, αρ. και δεξ. γλουτός

bedridden-coccyx-08a bedridden-coccyx-08b bedridden-coccyx-08c bedridden-coccyx-08d

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-01a bedridden-coccyx-01b bedridden-coccyx-01c bedridden-coccyx-01d bedridden-coccyx-01e

 

Περιοχή κόκκυγα (διαβητικός ασθενής)

bedridden-coccyx-02a bedridden-coccyx-02b bedridden-coccyx-02c bedridden-coccyx-02d bedridden-coccyx-02e bedridden-coccyx-02f bedridden-coccyx-02g bedridden-coccyx-02h bedridden-coccyx-02i bedridden-coccyx-02j

 

Έγκαυμα στους γλουτούς

burning-buttocks-011a burning-buttocks-011b burning-buttocks-011c burning-buttocks-011d

 

Περιοχή πλάτης

bedridden-back-07a bedridden-back-07b bedridden-back-07c bedridden-back-07d

 

Περιοχή κόκκυγα

bedridden-coccyx-012a bedridden-coccyx-012b bedridden-coccyx-012c bedridden-coccyx-012d

 

Περιοχή δεξιάς πτέρνας

bedridden-heel-031a bedridden-heel-031b bedridden-heel-031c bedridden-heel-031d bedridden-heel-031e

 

Αριστερός γλουτός

bedridden-buttock-041a bedridden-buttock-041b bedridden-buttock-041c bedridden-buttock-041d bedridden-buttock-041e

 

Αριστερός γλουτός

bedridden-buttock-06a bedridden-buttock-06d bedridden-buttock-06b bedridden-buttock-06c bedridden-buttock-06e

 

Περιοχή δεξιάς πτέρνας

bedridden-heel-032a bedridden-heel-032b bedridden-heel-032c

 

Αριστερός γλουτός

bedridden-buttock-05a bedridden-buttock-05b bedridden-buttock-05c bedridden-buttock-04a bedridden-buttock-04b

 

Περιοχή αριστερής πτέρνας

bedridden-heel-03a bedridden-heel-03b