Διαταραχές κατάποσης – swallowing disorders

Οι διαταραχές κατάποσης πολλές φορές κρύβουν σοβαρά και επικίνδυνα νοσήματα,

με πολλές επιπτώσεις στην υγεία.

Οι διαταραχές κατάποσης εμφανίζουν διάφορες φάσεις:

   1. Στοματική φάση: Σε αυτή τη φάση έχουμε δυσκολίες στη μάσηση.
   2. Φαρυγγική φάση: Σε αυτή τη φάση έχουμε δυσκολία στην έναρξη της κατάποσης, και στην προώθηση της τροφής ή των υγρών.
   3. Οισοφαγική φάση: Σε αυτή τη φάση έχουμε δυσκολία στην προώθηση της τροφής στον οισοφάγο.

Αιτίες διαταραχών κατάποσης:

   • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
   • Νόσος Parkinson,
   • Σκλήρυνση κατά πλάκας,
   • Νόσος Lou Gehrig,
   • Εγκεφαλική παράλυση,
   • Νόσος Altsheimer,
   • Καρκίνος του στόματος,
   • Καρκίνος του φάρυγγα,
   • Καρκίνος του οισοφάγου,
   • Χειρουργική επέμβαση.

Προβλήματα κατάποσης μπορούν να προκληθούν επίσης και από άλλες αιτίες.

Επιπτώσεις σε όσους έχουν προβλήματα κατάποσης:

   • Αφυδάτωση,
   • Κακή θρέψη,
   • Κίνδυνος εισρόφησης λόγω εισόδου τροφής ή υγρών στους αεραγωγούς, που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία.

Ενδείξεις και συμπτώματα της διαταραχής κατάποσης:

   • Βήχας στη διάρκεια ή αμέσως μετά την λήψη τροφής ή υγρών,
   • Φωνή που ακούγεται σαν να μιλάμε μέσα σε νερό,
   • Παρατεταμένος χρόνος μάσησης και κατάποσης,
   • Έντονη προσπάθεια,
   • Διαφυγή τροφών ή υγρών από το στόμα,
   • Επαναλαμβανόμενες πνευμονίες,
   • Απώλεια βάρους,
   • Αφυδάτωση,
   • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι ανάλογη με:

   • το αίτιο,
   • τα συμπτώματα,
   • και το είδος του προβλήματος κατάποσης.

Ο ιατρός μπορεί να προτείνει:

   • Κατάλληλες σωματικές στάσεις που βοηθούν στην κατάποση,
   • Τροφές και υγρά που καταπίνονται ευκολότερα και ασφαλέστερα,
   • Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα (levin).