Καρκίνος μαστού – breast cancer

Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας κακοήθης όγκος

που προκύπτει από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων του μαστού.

Εμφανίζεται κυρίως:

   • στους πόρους,
   • και δευτερευόντως στους λοβούς.

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται με την ηλικία της γυναίκας.

Ένα 5-10% των καρκίνων του μαστού σχετίζεται με κληρονομούμενη βλάβη σε ένα από τα δύο γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού (BRCA-1 ή BRCA-2), το υπόλοιπο ποσοστό αναπτύσσεται για λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Σαν κανόνα, μπορούμε να πούμε ότι μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι γυναίκες:

   • των οποίων συγγενείς του άμεσα οικογενειακού περιβάλλοντος έχουν νοσήσει,
   • που είχαν προηγουμένως καρκίνο του μαστού στον άλλο μαστό,
   • που δεν έχουν τεκνοποιήσει,
   • που έκαναν το πρώτο τους παιδί μετά την ηλικία των 30 ετών,
   • που εμφάνισαν πρώιμη εμμηναρχή και όψιμη εμμηνόπαυση,
   • που παρουσιάσαν ινοκυστική μαστοπάθεια,
   • που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών ή καπνίζουν,
   • με αυξημένη πρόσληψη λίπους, ιδιαίτερα στο πάνω μέρος του σώματος.

Κάθε τύπος καρκίνου του μαστού έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Κάποιες μορφές αναπτύσσονται αργά, ενώ κάποιες άλλες είναι επιθετικές. Κάποιοι τύποι είναι ευαίσθητοι στις ορμόνες, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να υπερεκφράζουν πρωτεϊνες.

Αναλόγως των χαρακτηριστικών του καρκίνου επηρεάζονται οι θεραπευτικές επιλογές καθώς και η πιθανότητα επανεμφάνισής του. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος που θεραπεύεται σε σημαντικό βαθμό, αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες.

Σημεία & Συμπτώματα

   • Το πιο συνήθες εύρημα του καρκίνου του μαστού είναι ένα συμπαγές ογκίδιο που συνήθως δεν μετακινείται, και μπορεί να πονάει ή όχι.
   • Έκκριση ορώδους ή αιμοραγικού υγρού από τη θηλή.
   • Η θηλή μπορεί να εμφανίζει εισολκή ή να βγάζει σκουρόχρωμο υγρό.
   • Το δέρμα πάνω από τον όγκο μπορεί να παρουσιάζει εσοχές, στις περιοχές που καταλαμβάνει ο καρκίνος.
   • Αλλαγή στο σχήμα του μαστού.

Φυσικά αλλαγές στο μέγεθος ή στο σχήμα του μαστού μπορεί να συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις όπως κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή του καταμήνιου κύκλου, σε κύστεις, αδενώματα, κ.α

Προληπτικός έλεγχος του μαστού

   • Μηνιαία αυτοεξέταση των μαστών στις ενήλικες γυναίκες.
   • Επαρκείς γνώσεις για την σωστή αυτοεξέταση των μαστών, η οποία πρέπει να γίνεται στη 10η μέρα του κύκλου, μετρώντας ως 1η την ημέρα έναρξης της περιόδου.
   • Εξέταση των μαστών κάθε χρόνο από τον οικογενειακό ιατρό, ή τον γυναικολόγο μετά το 20ο έτος της ηλικίας.
   • Μαστογραφία αναφοράς πριν το 40ο έτος της ηλικίας, η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 3ετία σε γυναίκες μικρότερες των 50 ετών, και ανα 2ετία μετά το 50ο έτος της ηλικίας. (Σημείωση: Η μαστογραφία μας δίνει την δυνατότητα αποκάλυψης του καρκίνου του μαστού σε στάδιο που κλινικά δεν ανιχνεύεται)
   • Υπερηχογράφημα μαστών. Αναλόγως των παραγόντων κινδύνου (που αναθέρθηκαν παραπάνω) μπορεί να υπάρξει βράχυνση των εξεταστικών περιόδων.

Στάδια του καρκίνου του μαστού

Τον καρκίνο του μαστού μπορούμε να τον κατατάξουμε σε τρία στάδια, αναλόγως το μέγεθος εξάπλωσής του στο σώμα:

Πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού, ή όπως είναι γνωστός σαν μη μεταστατικός καρκίνος.

     • Αν ο καρκίνος περιορίζεται στα γαλακτοφόρα σωληνάρια, ονομάζεται μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα in situ.
     • Αν περιορίζεται στους λοβούς ονομάζεται μη διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα in situ.

Σε αυτό το στάδιο ο καρκίνος δεν μπορεί να ψηλαφηθεί ως όζος, αλλά είναι δυνατόν να ανιχνευτεί με την μαστογραφία.

Διηθητικό στάδιο καρκίνου του μαστού. Χαρακτηρίζεται από εξάπλωση του καρκίνου στις περιβάλλουσες περιοχές των ιστών του μαστού.

Στο στάδιο αυτό ο καρκίνος μπορεί να ανιχνευθεί μέσω:

     • Αυτοεξέτασης.
     • Κλινικής εξέτασης του μαστού που γίνεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
     • Μαστογραφίας

Μεταστατικό στάδιο καρκίνου του μαστού. Σε αυτό το στάδιο ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση και σε άλλες περιοχές του σώματος, αλλά και στους τοπικούς λεμφαδένες. Η θεραπεία σε αυτό το στάδιο απαιτεί συνεργασία αρκετών ειδικοτήτων όπως χειρουργών, ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, κ.α

Είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να ξέρει πολύ καλά το μαστό της για να μπορεί να αναγνωρίζει γρήγορα οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει.