Πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) – pulmonary hypertension 

Ως πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) ορίζεται η αύξηση της μέσης αρτηριακής πίεσης

μέσα στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων. Το αποτέλεσμα είναι σημαντική αλλοίωση και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου (εσωτερικός χιτώνας του αγγειακού τοιχώματος) των πνευμονικών αγγείων.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει καταχωρήσει την πνευμονική υπέρταση με τους κωδικούς 127.0 και 127.2 στην παγκόσμια κατάταξη ασθενειών (ICD-10).

Ανάλογα με τα παθοφυσιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά η πνευμονική υπέρταση μπορεί να ταξινομηθεί σε 5 βασικές κατηγορίες:

   • πνευμονική υπέρταση
   • πνευμονική υπέρταση που σχετίζεται με τη νόσο των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων
   • πνευμονική υπέρταση που συνδέεται με αναπνευστικά νοσήματα ή/και υποξαιμία
   • πνευμονική υπέρταση που οφείλεται σε χρόνια θρομβωτική ή εμβολική νόσο
   • διάφορα άλλα αίτια

Η πνευμονική υπέρταση είναι μια σπάνια νόσος και πλήττει περίπου έως 50 άτομα / εκατομμύριο κατοίκων ετησίως, κυρίως γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Μόλις τα τελευταία 10 περίπου χρόνια άρχισε να σημειώνεται πρόοδος στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας της πνευμονικής υπέρτασης.

Μια πρώτη διάγνωση της νόσου μπορεί να γίνει μετά από ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος και υπερηχοκαρδιογράφημα διαθωρακικό με Doppler.

Η αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης γίνεται σήμερα κυρίως μέσω χορήγησης φαρμάκων με τη μέθοδο της συνεχούς ενδοφλέβιας έγχυσης μέσω φορητής αντλίας. (βλ. Εικ. 1)

Σε αυτό τον τομέα η Νοσηλεία στο χώρο σας έχει αναλάβει με επιτυχία περιστατικά ασθενών στους οποίους γίνεται χορήγηση φαρμάκων με φορητή συσκευή συνεχούς έγχυσης, όπου απαιτείται αλλαγή του φαρμάκου κάθε 48 ώρες χωρίς να επιτρέπεται μεγάλη καθυστέρηση κατά την αλλαγή ή διακοπή της έγχυσης για περισσότερο από λίγα λεπτά.

Εικ. 1 - Φορητή αντλία

Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση μπορούν να βρούν πολύτιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στήριξης και αλληλοβοήθειας πασχόντων από Πνευμονική Υπέρταση.